Skup akcji

Jesteśmy akcjonariuszem i prowadzimy ciągły skup akcji KSC osoby zainteresowane…….